ŠILO-PROM D.O.O. ZA TRGOVINU, TRANSPORT I PROIZVODNJU BETONA

Na osnovu potreba za izvodjenjem radova u gradjevinarstvu i niskogradnji naše preduzeće se bavi transportom, izvodjenjem radova u gradjevinarstvu, proizvodnjom i transportom betona, separacijom šljunka i peska , uslugama gradjevinske operative.

Konkurentnost na tržištu ŠILOPROM ostvaruje poštovanjem rokova, kvalitetom, savremenom opremom kao i dobrom organizacijom radova.